Συνεδριακό Κέντρο
Το Συνεδριακό Κέντρο του Ιδρύματος Λ. & Ε. Μπελλώνια μπορεί να φιλοξενήσει έως 160 άτομα και είναι εφοδιασμένο με τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, συμβάλλοντας στην επιτυχία κάθε συνεδρίου, ημερίδας και διάλεξης. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων (θεατρικών και μουσικών παραστάσεων), αλλά και εικαστικών γεγονότων, συνεισφέροντας στην περαιτέρω πολιτιστική ανάπτυξη της Σαντορίνης. Ο χώρος διατίθεται μετά από αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.
Εκδηλώσεις
"Καθ’ ομοιότητα σελήνης μηνοειδούς"
Ένα ταξίδι με χάρτες της Σαντορίνης από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο Μπελλώνειο Πολιτιστικό Κέντρο στα Φηρά.
Ένα σπονδυλωτό αφήγημα 14 ιστορικών ταξιδιών με χάρτες στη μακρά διαδρομή της Σαντορίνης, από το 1500 π.Χ. μέχρι τον Μεσοπόλεμο, οπτικοποιεί μέσα από 30 πίνακες η έκθεση με γενικό τίτλο "Καθ’ ομοιότητα σελήνης μηνοειδούς", που παρουσιάζει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στους εκθεσιακούς χώρους του Μπελλωνείου Πολιτιστικού Κέντρου, στα Φηρά.
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018 στις 19.30 από τον Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Περικλή Α. Μήτκα και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία και ξενάγηση από τον Επιμελητή της έκθεσης Ομότιμο Καθηγητή Ευάγγελο Λιβιεράτο παρουσία των πρυτανικών αρχών του ΑΠΘ.
Διάρκεια έκθεσης:
29 Σεπτεμβρίου - 31 Οκτωβρίου 2018
Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00-14:00 & 18:00-20:00.
Κατάλογος Βιβλιοθήκης
Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Λ. & Ε. Μπελλώνια αριθμεί πάνω από 35.000 τίτλους και συνεχώς εμπλουτίζεται. Ο κατάλογος της Βιβλιοθήκης διατίθεται διαδικτυακά μέσω της υπηρεσίας openABEKT του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.
Βιβλιοθήκη

Το Ίδρυμα Λ. & Ε. Μπελλώνια, το οποίο βρίσκεται στα Φηρά Σαντορίνης, ιδρύθηκε το 1994 με στόχο την προαγωγή των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών. Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος δημιουργήθηκε έπειτα από βούληση του Διοικητικού συμβουλίου για την ανάπτυξη μιας υπηρεσίας παροχής υπηρεσιών πληροφοριών προς τους κατοίκους του νησιού και γενικότερα προς τους ερευνητές που ασχολούνται με θέματα τα οποία αφορούν στη Σαντορίνη.

Σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η υποστήριξη του έργου του Ιδρύματος, η κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών, η ανάπτυξη και η καλλιέργεια της τοπικής Ιστορίας και Λαογραφίας και γενικότερα η συμβολή της στην πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου.

Η βιβλιοθήκη (η μοναδική στο νησί) γειτνιάζει με το Γυμνάσιο Φηρών Θήρας και αυτό έγινε σκοπίμως ούτως ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμη για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Επίσης πρέπει να επισημανθεί ότι η βιβλιοθήκη προσπαθεί, παρέχοντας όλες τις διεξόδους στις πνευματικές αναζητήσεις τους, να βοηθήσει στην ευκολότερη και αποτελεσματικότερη επίλυση των μαθητικών δυσκολιών και προβλημάτων. Με γνώμονα την εξυπηρέτηση του μαθητή δημιουργήθηκε το τμήμα «Σχολικών Βοηθημάτων» ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος.

Για την αυτοματοποίηση του καταλόγου της χρησιμοποιείται το Σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ 5.5, το οποίο παρέχεται από το ΕΚΤ, συμβάλλοντας έτσι στην αρτιότερη οργάνωση του καταλόγου της Συλλογής. Η Καταλογογράφηση γίνεται με την εφαρμογή της 2ης αναθεωρημένης έκδοσης των Αγγλοαμερικανικών Κανόνων σε ελληνική μετάφραση (Αγγλοαμερικανικοί Κανόνες Καταλογογράφησης, 2η αναθ. εκδ. 1988.-Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, 1994).

Η Ταξινόμηση του υλικού της Βιβλιοθήκης γίνεται σύμφωνα με την 20η έκδοση του Ταξινομικού Συστήματος DDC (Dewey Decimal Classification, 20th edition .- New York: OCLC, 1989) από το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο, καθώς και με παράλληλη χρήση της ελληνικής μετάφρασης της 13ης Αμερικάνικης Έκδοσης όπως αυτή εκδόθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης το 2001.

Το υλικό περιγράφεται θεματικά με βάση διεθνή και εθνικά πρότυπα όπως αυτά της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας αλλά και άλλων Βιβλιοθηκών, οι οποίες είναι ενταγμένες στη Βάση “Αργώ” που παρέχεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Για την ηλεκτρονική διάταξη των βιβλιογραφικών δεδομένων χρησιμοποιείται το ISO 2709, υλοποίηση UNIMARC.

Ο κατάλογος της Βιβλιοθήκης διατίθεται διαδικτυακά μέσω της υπηρεσίας openABEKT του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

Στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης προστέθηκε από το 2005 και η σύνδεσή της με τον Παγκόσμιο Ιστό (Internet) με την χρήση της τεχνολογίας Wi-Fi (Ασύρματη Πρόσβαση) με σκοπό την προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για όλους τους χρήστες, δημιουργώντας έτσι ένα σύγχρονο περιβάλλον τεχνολογικής αιχμής.