Συνεδριακό Κέντρο
Το Συνεδριακό Κέντρο του Ιδρύματος Λ. & Ε. Μπελλώνια μπορεί να φιλοξενήσει έως 160 άτομα και είναι εφοδιασμένο με τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, συμβάλλοντας στην επιτυχία κάθε συνεδρίου, ημερίδας και διάλεξης. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων (θεατρικών και μουσικών παραστάσεων), αλλά και εικαστικών γεγονότων, συνεισφέροντας στην περαιτέρω πολιτιστική ανάπτυξη της Σαντορίνης. Ο χώρος διατίθεται μετά από αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.
Εκδηλώσεις
Το Ίδρυμα Λ. & Ε. Μπελλώνια, σε συνεργασία με το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, παρουσιάζει από 17/07 έως 28/08/2016 στην αίθουσα του Μπελλωνείου Πολιτιστικού Κέντρου την έκθεση ζωγραφικής Νίκος Δραγούμης & Lydia Borgek.
Οι παραπάνω εκθέσεις, που μέχρι σήμερα έχουν παρουσιαστεί ξεχωριστά σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, θα συνυπάρξουν καθώς τα έργα της Λύντια Μπορζέκ [ζωγράφος και σύντροφος του Νίκου Δραγούμη] Μια Ρωσίδα ζωγράφος από το Παρίσι στην Ελλάδα, που εκτέθηκαν για πρώτη φορά στο βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ στη Θεσσαλονίκη, αποτελούν θεματολογική επέκταση και [κατά κάποιο τρόπο] αναπόσπαστο συμπλήρωμα της έκθεσης 'Νίκος Δραγούμης. Ο Ζωγράφος, 1874-1933", που οργανώθηκε και παρουσιάστηκε από το ΜΙΕΤ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Καστοριά.
Κατάλογος Βιβλιοθήκης
Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Λ. & Ε. Μπελλώνια αριθμεί πάνω από 35.000 τίτλους και συνεχώς εμπλουτίζεται. Ο κατάλογος της Βιβλιοθήκης διατίθεται μέσω Διαδικτύου από το περιβάλλον "η Αργώ" του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.
Δανεισμός

1. Χρήστες
Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης ταξινομούνται σε δυο κατηγορίες: τους χρήστες-μέλη και τους χρήστες-επισκέπτες.
Στη συνέχεια εξειδικεύονται οι κατηγορίες αυτές και οι κανονισμοί που διέπουν την διαδικασία χρήσης της Βιβλιοθήκης.

 • Χρήστες-μέλη. Όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Θήρας θεωρούνται και μέλη της Βιβλιοθήκης. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και όσοι ανήκουν στην Εκπαιδευτική Κοινότητα του νησιού. Για να γίνει κανείς μέλος της Βιβλιοθήκης πρέπει, αφού αποδεχθεί τον κανονισμό της, να εγγραφεί στο αρχείο μελών της με βάση στοιχεία αποδεικτικά της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του, καθώς και λογαριασμό σταθερού τηλεφώνου (ΟΤΕ, Forthnet, κ.λπ.). Για αναγνώστες κάτω από 16 ετών, η εγγραφή μέλους είναι δυνατή με την προσκόμιση της ταυτότητας ή του διαβατηρίου γονέα ή κηδεμόνα. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής εκδίδεται η ατομική “Κάρτα Μέλους”, η οποία ισχύει για τους επόμενους δώδεκα μήνες.
 • Κάθε μέλος μετά τη λήξη ισχύος της εγγραφής μπορεί να ζητήσει την ανανέωσή της, δηλώνοντας συγχρόνως τυχόν αλλαγές των προσωπικών του στοιχείων.
 • Επισκέπτες. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία (ερευνητές, εποχικοί υπάλληλοι κλπ.). Όσοι ανήκουν στην κατηγορία αυτή δεν μπορούν να γίνουν μέλη της Βιβλιοθήκης και κατά συνέπεια έχουν σημαντικούς περιορισμούς στις υπηρεσίες της. Για τους επισκέπτες το υλικό διατίθεται για επιτόπια χρήση και μελέτη, αλλά δεν είναι εφικτός ο δανεισμός του.
2. Δανεισμός
Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος είναι δανειστική και η χρήση της είναι ελεύθερη για όλους. Οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση στα ράφια και μπορούν να κάνουν χρήση των αναγνωστηρίων, αλλά δυνατότητα δανεισμού βιβλίων επιτρέπεται μόνο στα μέλη της.
Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να δανειστεί, από εκείνα που προσφέρονται για δανεισμό, ένα βιβλίο για 15 ημέρες.
Ορισμένες κατηγορίες υλικού όπως:
 • Τα πληροφοριακά έργα (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, οδηγοί κλπ.)
 • Πολυτελείς εκδόσεις (λευκώματα κλπ.)
 • Περιοδικά και εφημερίδες
 • Σπάνιες εκδόσεις
 • και τα τεκμήρια τα οποία απαρτίζουν την Θηραϊκή και την Κυκλαδική Βιβλιοθήκη δεν δανείζονται παρά μόνο κατ’ εξαίρεση και για περιορισμένη χρονική διάρκεια, η οποία ορίζεται κατά περίπτωση από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.
Η διάρκεια δανεισμού μπορεί να ανανεωθεί έως δυο φορές και εφόσον αυτό ζητηθεί (π.χ. τηλεφωνικώς) εμπρόθεσμα από το μέλος, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει γίνει κράτηση από άλλο μέλος.
Σε περίπτωση που κάποιο μέλος ενδιαφέρεται για ένα βιβλίο, το οποίο είναι ήδη δανεισμένο, υπάρχει η δυνατότητα κράτησης του βάση σειράς προτεραιότητας.
Τα μέλη που καθυστερούν αδικαιολόγητα την επιστροφή υλικού πέραν του καθορισμένου χρόνου και μετά από ειδοποίηση στερούνται του δικαιώματος δανεισμού.
Τα μέλη οφείλουν να προσέχουν το υλικό που δανείζονται και να το επιστρέφουν σε καλή κατάσταση. Σε περίπτωση απώλειας του βιβλίου ή επιστροφής του σε κακή κατάσταση, οι υπεύθυνοι οφείλουν είτε να το αντικαταστήσουν με το ακριβές αντίτυπο και εάν αυτό έχει εξαντληθεί στο εμπόριο, να προσκομίσουν στη Βιβλιοθήκη άλλο τίτλο του ίδιου θεματικού περιεχομένου και αντίστοιχης αξίας έπειτα από υπόδειξη του προσωπικού της Βιβλιοθήκης.

3. Φωτοτυπίες τεκμηρίων
Η Βιβλιοθήκη παρέχει δυνατότητα φωοτύπησης σε όλους τους χρήστες της κατά τρόπο τέτοιο που να μην παραβιάζονται οι νόμοι περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993).
Η φωτοτύπηση πραγματοποιείται κατόπιν συνεννοήσεως με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης και δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αλλά παρέχεται με συμβολική χρέωση το ύψος της οποίας καθορίζεται από το ΔΣ του Ιδρύματος.

4. Κανονισμοί λειτουργίας αναγνωστηρίου – Συμπεριφορά χρηστών
 • Κατά την είσοδό τους στο αναγνωστήριο, οι χρήστες αφήνουν τα προσωπικά τους αντικείμενα (τσάντες κλπ.) στην είσοδο της Βιβλιοθήκης.
 • Μέσα στους χώρους της Βιβλιοθήκης τηρείται ησυχία.
 • Απαγορεύεται το κάπνισμα καθώς και η μεταφορά ή κατανάλωση ποτών και τροφίμων στους χώρους του αναγνωστηρίου.
 • Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων.
 • Η χρήση του υλικού γίνεται με σεβασμό προς αυτό και τους επόμενους χρήστες που θα το αναζητήσουν. Απαγορεύονται παντός είδους σημειώσεις, τσακίσματα σελίδων κλπ.
 • Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με όλους τους κανόνες του παρόντος κανονισμού και τις υποδείξεις του προσωπικού της Βιβλιοθήκης.
 • Για την καλύτερη λειτουργία της Βιβλιοθήκης, οι αναγνώστες οφείλουν να μην επανατοποθετούν το υλικό που χρησιμοποίησαν στα ράφια, αλλά να το αφήνουν στα τραπέζια του αναγνωστηρίου.