Συνεδριακό Κέντρο
Το Συνεδριακό Κέντρο του Ιδρύματος Λ. & Ε. Μπελλώνια μπορεί να φιλοξενήσει έως 160 άτομα και είναι εφοδιασμένο με τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, συμβάλλοντας στην επιτυχία κάθε συνεδρίου, ημερίδας και διάλεξης. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων (θεατρικών και μουσικών παραστάσεων), αλλά και εικαστικών γεγονότων, συνεισφέροντας στην περαιτέρω πολιτιστική ανάπτυξη της Σαντορίνης. Ο χώρος διατίθεται μετά από αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.
Εκδηλώσεις
Το Ίδρυμα Λ. & Ε. Μπελλώνια, σε συνεργασία με το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, παρουσιάζει από 17/07 έως 28/08/2016 στην αίθουσα του Μπελλωνείου Πολιτιστικού Κέντρου την έκθεση ζωγραφικής Νίκος Δραγούμης & Lydia Borgek.
Οι παραπάνω εκθέσεις, που μέχρι σήμερα έχουν παρουσιαστεί ξεχωριστά σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, θα συνυπάρξουν καθώς τα έργα της Λύντια Μπορζέκ [ζωγράφος και σύντροφος του Νίκου Δραγούμη] Μια Ρωσίδα ζωγράφος από το Παρίσι στην Ελλάδα, που εκτέθηκαν για πρώτη φορά στο βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ στη Θεσσαλονίκη, αποτελούν θεματολογική επέκταση και [κατά κάποιο τρόπο] αναπόσπαστο συμπλήρωμα της έκθεσης 'Νίκος Δραγούμης. Ο Ζωγράφος, 1874-1933", που οργανώθηκε και παρουσιάστηκε από το ΜΙΕΤ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Καστοριά.
Κατάλογος Βιβλιοθήκης
Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Λ. & Ε. Μπελλώνια αριθμεί πάνω από 35.000 τίτλους και συνεχώς εμπλουτίζεται. Ο κατάλογος της Βιβλιοθήκης διατίθεται μέσω Διαδικτύου από το περιβάλλον "η Αργώ" του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.
Αποστολή-Στόχοι
Το κοινωφελές, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Ίδρυμα Λουκά & Ευαγγέλου Μπελλώνια (Ι.Λ.Ε.Μ.) ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1994 (ΦΕΚ 342/9-5-1994), με έδρα την Θήρα και έχει τη μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου.
Στόχος του Ιδρύματος είναι η προαγωγή των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών, καθώς και η συμβολή του στην κάλυψη των γνωστικών αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητα του νησιού, αλλά και των ερευνητών που ασχολούνται με θέματα τοπικού ενδιαφέροντος.
Η προσπάθεια των Ιδρυτών, Λουκά & Ευαγγέλου Μπελλώνια, έχει βρει σημαντική απήχηση στον πνευματικό κόσμο της χώρας. Σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής κοινωνίας έχουν προσφέρει ηθική, υλική ενίσχυση, αλλά και μεγάλο αριθμό βιβλίων για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος.
Με την πάροδο του χρόνου έχει αναχθεί σε σημαντικό παράγοντα της πνευματικής και πολιτιστικής ζωής του νησιού μέσω των συνεδρίων, σεμιναρίων, θεατρικών και μουσικών παραστάσεων και καλλιτεχνικών εκθέσεων που διοργανώνει ή φιλοξενεί.